Przedsiębiorstwo świadczy usługi budowlane od stanu "0" pod klucz w zakresie budownictwa:

- mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego

- rezydencji

- obiektów urzyteczności publicznej

- obiektów przemysłowych

Rewaloryzacji, adaptacji i prac konserwator-skich obiektów zabytkowych